ligaer.no Om: Harald HæreidHjem.htmlshapeimage_1_link_0

Foreningen Gledesbud, Boks 359 Sentrum, 5804 Bergen, Tlf. 907 49 612 kontakt@ligaer.no konto nr. 0539803958  www.ligaer.no

Vårt medlemsbevis er en FOSTERPILLE. Gå med denne og protester mot abort. Bli medlem!

 

Om meg: kortversjon 
 

Fra å være en ganske vellykket sivilingeniør med “trygg” stilling i staten, ble jeg en ivrig  disippel av Jesus. Nå kjemper jeg på barrikadene for Jesus, mot mørkets makter. Da jeg ble frelst i 1976 skjønte jeg først ikke hva som hadde skjedd, og gikk gjennom en turbulent tid. Langsomt falt jeg til ro i den nye tilværelsen, kom med i en levende menighet (OFK) som ga meg beskyttelse, og Gud ledet meg til oppgaver og ansvar i Guds Rike.

Fra 1983 jobbet jeg i kristen kringkasting under Hans Bratterud, og var med på pionertiden innen nærradio. I 1984 var jeg med på å starte opp de første kristne sendingene på satellitt over Europa. I 1987 sendte Herren meg til Frankrike for å advare en såkalt prest som var i ferd med å forpeste Europa med sine tanker om homofili, pedofili og sado-masochisme. Denne mannen ble senere funnet drept. Han hadde ikke omvendt seg. Alt dette er beskrevet i min gratis bok “
Gud drepte Homoprest - etter flere advarsler.

HELBREDELSE

Jeg har blitt helbredet flere ganger, og lærte å kjenne Guds kraft da den gikk gjennom kroppen. Dette ble en inngang til å oppleve Guds kraft og ledelse i det daglige, ja under og tegn. 


OMVENDELSEN

Fra å være en ganske hardkokt ateist ble jeg en "søker" som gikk i kirken og underviste på søndagsskolen. Det begynte med at jeg som student i ca. 1965 våknet etter et mareritt hvor jeg drømte at djevelen, som jeg ikke trodde på, ville ta meg. Dermed begynte jeg å tro på Gud

Fra da av tok det over 10 år til jeg ble frelst, eller født på ny, i mai 1976. Jeg lå i senga og gråt og tenkte på selvmord, for livet var ødelagt. Redningen kom ved at min bror Øyvind lånte meg en bok som siterte fra 1. Tessalonikerbrev 5, 18: takk Gud under alle forhold.. Det var ikke stort igjen å takke for, men det går an å tro at Gud kan gi noe å takke for, ikke sant? Plutselig kom trangen til å leve, en forventning om at Gud ville forvandle livet mitt.

KAMPFULL TID

Da jeg ble frelst i 1976 varte det ikke lenge før jeg kom dypt inn i den åndelige dimensjonen. Det som jeg bare hadde fått ane som groteske glimt under sjeldne mareritt om nettene, åpnet seg som en åndeverden. Den djevel og de demoner jeg hadde vært redd for, begynte å frykte meg. Han som er i oss, er større enn han som er i verden - 1Joh 4,4). Jeg brukte bare navnet Jesus mot han.

En første, skremmende demonstrasjon av djevelens skrekkvelde var den gangen jeg så “det onde øye” (Markus 7,22). Det varte under et sekund, men fylte hele synsfeltet i alle tenkelige og utenkelige farger. Det var vakkert, men ubeskrivelig ondt. Straks ropte jeg: JESUS! Øyet forsvant med en gang.

SYNER OG ÅPENBARINGER

Tidlig opplevde jeg syner av bibelsk karakter. Noen få eksempler: Det første var “Menneskesønnens tegn” (Mat. 24,30). Det viste seg for meg et øyeblikk, men så kom det en hånd og skjulte synet. Derfor kan jeg ikke huske hvordan det så ut.


Samme natt kom et nytt syn.. av djevelens fall (Luk. 10,18). En stjerne falt fra øverst til høyre og på skrå, i sikksakk, ned mot venstre. Dette viste at djevelens innflytelse gjennom historien minsker, men av og til øker hans makt en kort periode. Se Åp. 12, 9-.Til slutt skal han bindes i 1000 år, kastes i avgrunnen (Åp. 20.2), og helt til slutt kastes i ildsjøen (Åp. 20,14). Der havner også de som ikke velger å tro på Jesus og tjene ham (Åp. 20,15). Fram til det oppholder han seg i den andre himmel, altså i lufthimmelen.. Ef. 2,2. Vår oppgave som Guds menighet er å fortelle djevelen (maktene og myndighetene i himmelrommet, Ef. 3, 10) om Guds visdom (hans gode planer med menneskene). Se også Jes. 14,12-.


Jeg har også opplevd omtrent det samme som Paulus da lyset fra himmelen kom over han, og da han hørt ord som det ikke er tillatt for noe menneske å uttale.

MØTER MED JESUS

Møtene med Jesus personlig har vært de sterkeste for meg. Jeg har sett Jesu naglemerkede hånd. En gang så jeg føttene hans på plattformen mens jeg prekte. Det var en såkalt åpen visjon. Altså: Når jeg snudde meg vekk, eller lukket øynene, var ikke føttene der. Jeg så dem bare med med åpne øyne når blikket var rettet mot et bestemt sted. Jeg studerte lenge nøyaktig hvordan føttene og sandalene så ut. Også i drømmer har Jesus vist seg for meg - i ulike skikkelser, en gang som en velkledd mann, kongelig. Jeg gikk rett inn i han. (1Joh. 3,24). Senere så jeg Jesus som en tjener, en slave (Fil. 2,7). Da ga han meg et Kristi sårmerke på en hånd, muligens slik Paulus bar dem (Gal. 6,17).


HENSIKTEN MED ÅPENBARINGENE

Det har gått opp for meg at mange av de synene og drømmene jeg har fått, kan tjene flere hensikter: For det første gir Gud meg på den måten befaling om hvordan jeg skal be. Dette er vanlig hos kristne om har en spesiell bønnetjeneste. For det andre kan de, sammen med Skriften,  danne grunnlaget for undervisning, budskaper, profetier til enkeltpersoner, til menigheter eller til allmennheten. Se taler, eller podcast.  For det tredje kan de bære med seg avsløring av åndsmakter, helbredelse, (kunnskapsord, nådegaven til å helbrede - 1Kor. 12, 8-10). Kanskje Gud også taler til deg gjennom drømmer? Mange blir kalt til tjeneste gjennom drømmer, slik Josef i GT ble. Sammen med disse opplevelsene følger gjerne Guds kraft.


Har du lagt merke til at Jakob skriver i Jakob 2,19: Du tror at Gud er én; du gjør vel; djevlene tror det også og skjelver. Ser du det står at djevlene skjelver? Har du lurt på hvordan Jakob fant ut at det er slik? Jo, han SÅ det. På nært hold kan du se om en person skjelver kraftig, eller? Det har jeg også sett da djevelen stilte seg opp ved sengen min en natt. Han skalv, for han vet at han har mistet den makten han hadde (Heb. 2,14 + 1Joh. 3,8). (Åp. 20,10). Dessuten så han Jesus i meg

GUDS ORD ER STERKEST

Trass i at syner og åpenbaringer har betydd mye for meg, har jeg opplevd noe enda sterkere: Gud har åpnet sitt ord for meg. Ordet om korset er en kraft til frelse for hver den som tror. Rom 1,16, + 1Kor 1,18. Jeg elsker å studere ordet, og spesielt når Herren åpenbarer - eller opplyser - et skriftsted.

SLEKT

Mine foreldre var begge medlemmer av Den norske Kirke. Min mor arbeidet trofast som sangerinne og dessuten tok hun seg av syke eller folk med problemer. Far delte ut menighetsbladet i postkassene, og var i mange år med i Misjonsalliansens styre. Senere kom han inn i en givertjeneste. Han samlet inn og ga bort matvarer for millioner hvert år. Jeg var lenge usikker på om far virkelig var frelst, for han sa så lite. Den siste tiden lå han på sykehjem etter hjerneslag. Han kunne ikke snakke. Det må ha vært ydmykende for han, for han var meget begavet, og var vel nærmest et språkgeni. Noen få dager før han døde sa han helt tydelig, trass i at han altså ikke kunne snakke: "Alt for Jesus". Far het Olav, og det var som han ville forbedre valgspråket til Kong Olav: Alt for  Norge.

Min farfar var skolebestyrer og bygdehøvding. Han startet en rekke sangkor og misjonsforeninger og var en fredens mann. Han bad for syke, med gode resultater. Min farmor var sterkt mot løssluppen sex. Men når de unge jentene ble gravide (kom i uløkka, som de sa) og ble kastet ut hjemmefra, var det bestemor som tok seg av dem. Hun lot dem bo hjemme hos seg, trass i at hun selv fikk 8 barn, og hadde trang økonomi. Farmor var et bønnemenneske, og ba flere ganger hele natta.

Av farmors eksempel har jeg lært at vi i abortkampen må ta oss av de gravide jentene så de ikke tar abort. Av farfars eksempel her jeg lært å stifte fred mellom de kristne. Av min far har jeg lært at det er mange slags overnaturlige tjenester i Guds rike, langt ut over det å forkynne Guds Ord, profetere, be for syke og slikt.

Jeg var blind. Nå kan jeg se.. syner og åpenbaringer!

Laila og Harald i 2005

Laila elsker blomster og å tjene Jesus.

Navn: Harald Hæreid

Født: Oslo 1942

Frelst: 1976, nær selvmord

Bosted: Gøteborg fra 2013, har bodd i 6-7 land i Europa.

Familie:  Dessverre skilt, fra 2005 gift med Laila. Pappa til 6 barn, + barnebarn.

Skoler: Sivilingeniør, Livets Ord bibelskole Uppsala 1991-93.

Yrke: Fra 1983 kristen radio/TV, misjonær Frankrike, tolk / oversetter.

Kall: Forbereder ny kristen TV-kanal på engelsk. Skal bli forkynner.

Spesielt:Det profetiske, syner og åpenbaringer. Sett Jesus + djevelen + engler osv.

Bøker: Har skrevet 4 bøker, hvorav en kristen selvbiografi.

Aktivitet: Skriver artikler, over 150 videoer på Youtube.

Menighet:Varierende, etter som vi har flyttet. Nå: Victory Church, Billdal.

Dåp:Døpt som barn, gjendøpt etter frelsen. Taler i tunger.

Slekt:Mine foreldre, besteforeldre samt bror Øyvind Hæreid er/var kristne.