Kælla: Wikimedia Commons

De nio skotten
Ett par nätter efter drömde jag att jag fått utlevererad några kulor, och medvetet hade jag inte lämnat de tillbaka. Jag frågade en broder: Kan vi få flera magasin till våra vapen? Nej, magasin måste vi leverera tillbaka. De kan vara farliga. I drömmen tog jag ändå öppet fram ett magasin, och stoppade in några kulor, jag menar skott. Sedan räknade jag: Magasinet rymde 9 skott. Där slutade drömmen, men jag förstod omedelbart att de nio patronerna är en bild på de 9 nådegåvorna i 1 Kor. 12:
v. 8-10: Den ene får av Anden ord av vishet, den andre ord av kunskap genom samme Ande. (9) En får tro genom samme Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande, (10) en annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål.

Drömmen var en bild på hur vi kristna har det nu för tiden: Många av församlingarna - pastorerna - litar inte på Gud. De säger att de tror på Gud, några håller även fast på bibeln, på Guds ord, att det är sanning. Dock fruktar de att Gud genom sin Ande på något sätt skall uppenbara sig i eller genom en människa. Har ni inte läst: Jag är i går och i dag den samma..(Heb. 13:8). Har ni inte läst: Jag är den första och den siste och den levande.. (Upp. 1: 17 - 18). Många av er tillåter helt enkelt inte Herren att tala till sin församling.

Förra året: Grundvalens år
Det namn jag fick på förra året - 2014 - var: Grundvalens År. Jag såg i anden som jag satt i en bulldozer. Framöver såg jag åt alla håll endast grus, sten, sand. Allt var planerat jämt utöver. Det såg ut som sprickor och hål var fylld i, som om berg och stora stenar var sprängd bort. Allt det högmodiga var krossat och det lilla, obetydliga var lyft upp. På så sätt var alla kommit på samma nivå. Grunden var redo för att bygga Herrens hus, församlingen.

Nu, efteråt, kan man säga att 2014 var ett år av sått, sått under tårar. Men står det inte:
Psa 126:5 De som sår med tårar skall skörda med jubel.
Verkligen, 2015 blir ett år vart vi genom Helig Andes, Guds Andes verksamhet skall få skörda vad vi tidigare har sått i Anden. Låt då Andens vind få verka fritt i ditt liv och i församlingen.Låt vinden blåsa dig vart den vill, som om du vore en liten fjäder!

Stormens förstörelse
I natt fick jag åter något om vind.. eller den förstörelse en storm kan åstadkomma. Jag såg ett stycke mark med massor av grejer slängda utöver, som efter en medels storm. I sådana fall gäller det att inte lämna utomhus sådant som vinden, stormen kan ta tag i, slänga i väg eller förstöra. Om det blåser ännu hårdare, börjer en rejel förstörelse av byggnader, bilar osv.

Jeg förstod att dette var en bild: När den andliga vindstyrkan ökar på, kommer bristerna i din karaktär fram. Den första stormen .. det jag kallat att lägga grunden, grundvalen.. råkar främst de troende, församlingarna. I nesta steg, .. när vindens tid börjar, då drabbas mestadels de ogudaktiga, samhället.. då börjar Guds godhet och härlighet stråla ut från församlingen. 

Son 2:12  Blommorna visar sig på marken, sångens tid har kommit, och turturduvans röst hörs åter i vårt land.


Utifrån det jag såg sista natten, tror jag den tiden vi går inn i nu vil likna på Ap. 2: Som en stormvind. Det blir icke gott att stå emot Helig Ande. Men för den som frukter mitt navn:

Mal 4:1-2  Se, dagen kommer, den brinner som en ugn. Då skall alla högmodiga och alla som handlar ogudaktigt vara som halm. Dagen som kommer skall bränna upp dem, säger HERREN Sebaot, den skall lämna kvar varken rot eller kvist.  (2)  Men för er som fruktar mitt namn skall rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då skall ni komma ut och hoppa likt kalvar som släpps ur sitt bås.


Läkedom! Ja, värkligen. Guds folk behöver helande som aldrig för.. och även førsamlingarna behöver läkedom.

Källa: Harald Haereid privat