Fiendskapet

Folk snakker om murer – Berlinmuren, skammens mur, jernteppet.. jeg så den selv den gang jeg gikk inn i Øst-Berlin via Checkpoint Charlie. Muren rundt ghettoen i Warszawa.. men der har jeg aldri vært. Piggtråden rundt Hitlers gasskamre. Men jeg tenker på en annen mur. Den fins ikke lenger. Den har ingen av oss sett, men den var den verste av dem alle: Den stengte alle oss hedninger vekk fra alt som hadde med den evige Guden å gjøre, herskeren over kongene på jorden. Denne muren holdt oss for bestandig borte fra Guds kjærlighet. Den stengte veien til et tapt paradis, og holdt oss i et evig fangenskap. Vi var uten håp, uten Gud i verden (Ef. 2,12).. Vi var Guds fiender, vi hatet ham. Derfor var muren nødvendig. Vi  og kunne aldri få del i Guds gaver, Guds nåde og barmhjertighet. En evig straff borte fra Herrens ansikt (2 Tess. 1, 9) ventet oss.

Men så kom Jesus! Han rev ned gjerdets skillevegg, fiendskapet! Han banet en ny vei gjennom skilleveggen mellom vår Himmelske Fader og en fortapt menneskehet. Det skjedde da Jesus bar sitt eget blod gjennom forhenget etter at han en gang for alle hadde ofret seg selv som et fullkomment offer for all synd. Dette forhenget, muren, stengselet, var hans egen kropp, som ble gjennomhullet med spyd, slik at vann og blod rant rikelig ut. (Heb. 9, 11-12 + 10, 19-20 + Joh. 19,34).

Den muren Jesus da gikk gjennom var symbolisert ved muren rundt templet i Jerusalem. Bare jøder fikk komme innenfor den, jøder som var seremonielt rene. Jesus «brøt ned gjerdet som skilte dem, fiendskapet..» Ef. 2, 14. Det ytre tegnet var at forhenget i det indre av templet, foran det aller helligste, revnet i to fra øverst til nederst. Dermed var veien inn til Guds trone åpen, også for oss hedninger!

Gå inn og forsyn deg! Motta tilgivelsen, motta helbredelsen, motta et sunt sinn, motta «alt godt og all god gave» som kommer ovenfra, fra Lysenes Fader» Jakob 1,17. Dermed ligger rettferdighetens krans ferdig for deg, den du skal motta den dagen Jesus kommer tilbake (2. Tim 4,8). Alt dette får du motta gratis fra Jøden Jesus, han som betalte prisen. Det var Han som drepte fiendskapet mellom oss hedninger og jødene (Ef. 2,16). Begge, både hedninger og jøder, har adgang til Faderen i en Ånd (Ef. 2,18). Det er slutt på fiendskapet. Vi har blitt til ett folk. Vi har nemlig en felles far, Abraham: Han er alle troendes far. Han er far til de jødene som tror, og til hedningene som tror. Han er jødenes fysiske far.


Merk at samtidig som vi fikk fri adgang inn til Guds trone, ble skillet mellom oss hedninger og jøder opphevet. Dette skjedde ved det samme offeret på Golgata. Den skillevegg, det forhenget, som skilte jødene fra Guds trone, fra Det Aller Helligste, var den samme som skilte oss hedninger fra jødene. Det under over alle under som banet vei for oss til himmelen, er det samme under som gjorde oss til ett med jødene. (Ef. 2,14). Da du mottok syndenes forlatelse og ble en ny skapning i kraft av Jesu blod på korset, ble du også podet inn på Israel, på oljetreet, og ble en del av Guds folk og Abrahams velsignelse. Rom. 11, 15 -


Jeg spurte en gang Herren hvordan jeg skulle nærme meg til jødene. Natta etter drømte jeg at jeg var på et universitetsområde. Foran en gruppe jøder spurte jeg: Er dere jøder? Det er jeg og, for jeg har Abraham til Far, sa jeg. Abraham ble rettferdig ved tro, ikke ved gjerninger. Det ble jeg også. 1 Mos. 15,6.


Takk Gud for jødene. Oppmuntre dem til å holde fast på Abrahams tro! Forman de andre jødene til å vende om. Vis dem hvilke store verk Gud har utrettet i ditt liv, du hedning (= ikke jøde)! Gjør dem misunnelige! Og husk: Du er en Israelvenn! Frelsen kommer fra jødene! Joh. 4,22.

Muren er revet!

Gå inn da vel!