Genom en serie visioner som påminner om de profeten Sakarja mottog, visade Herren vad som kommer hända i vår tid. Hans plan är att få ut ogudaktigheten, och sedan föra sitt folk in i en gränslös härlighet.