så langt jeg kan huske. Selv etter at jeg giftet meg fortsatte jeg med denne synden. Jesus sa jo: Den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede drevet hor med henne i sitt hjerte. jeg prøvde gang på gang å slutte. Litt etter litt så jeg att jeg var en slave av porno. Da var jeg omtrent 33 år gammel og hadde havnet i en livskrise. Porno var bare en del av det hele. Jeg begynte for alvor å søke Gud. En ung kristen mann sa til meg: Du kan ikke leve på denne måten og regne deg som en kristen. Da tenkte jeg: Jeg kan lika godt skyte meg. Det blir helvetet i alla fall. Men.. i stedet ble det til att jeg overlot mitt liv til Jesus. Det var siste utvei, nødutgangen. Med det samme hendte et mirakel: Jeg ble straks løst fra pornografi!

Bitter Lake fugler. Kilde: Wikipedia

Det begynte tidlig, trolig med tenårene,

men muligheten kom da jeg skulle ta en svært alvorlig beslutning angående mitt liv. Helt bevisst sa jeg til Herren: Jeg vil likevel gjøre det og det – trass i at jeg visste det var mot Guds vilje. Denne beslutningen fikk jeg angre på. Typisk hva! Gud ville lede meg på de grønne gressgangene, men jeg trodde det var grønnere på den andre siden. Hva jeg ikke forsto den gangen og gjennom de årene da jeg var bundet av porno, var att min ulydighet hadde åpnet for et  demonisk angrep:

1. Samuel 15: 23a For gjenstridighet er ikke bedre enn trolldoms-synd, og tross er som avgudsdyrkelse.

Det tok djevelen mange år å fange meg igjen,

Etter en tid oppdaget min kone min hemmelige synd.

Det ble smertefullt for henne, men hun gav ikke opp vårt ekteskap. Takk, Laila! Jag bekjente, omvendte meg, men bak ryggen hennes falt jeg på nytt etter kanskje et halvår. Hver gang jeg falt, kjente jeg meg så skitten. Jag bad Herren om tilgivelse, og fikk vende tilbake til de helliges renhet. Siden falt jeg på ny. I begynnelsen viste Herren meg demoner som hadde angrepet meg. Herren gav meg ulike advarsler og bibelsteder. For eksempel hørte jeg en gang i ånden min farfar gråte fra himmelen over meg.. over at han ikke fikk noen frukt av sine bønner. Etter en ny slik advarsel hadde jeg nok en gang omvendt  meg, og fortalte det til kona mi. Men etter noen måneder – kanskje et halvår - falt jeg igjen.

Et stykke underveis i denne tragedien fikk jeg en skade i den ene ankelen og en sykdom i den andre leggen. Hvorfor? spurte jeg Herren. Svaret: 1. Samuel 2: 9a  Han verner sine frommes føtter.. Vel, jeg var rettferdig ved troen, men ikke from. Jeg levde ikke rent. Derfor hadde jeg mistet Herrens beskyttelse av bena.

Det tog lang tid før jeg forstod att porno var et sterkt hinder for kallet mitt – jeg hadde jo i lang tid hatt et kall. Merkelig nok brukte Herren meg i noen grad selv mens jeg var bundet. Jag tror dog at noen våkne kristne merket at det var noe galt med meg. Nesten ingen sa noe. Men i noen tilfeller kjente jeg meg utstøtt.

Avsløringen

Et hinder for helse og kall

Befrielsen

begynte altså med at Herren ba meg vitne, siden minte han meg om dette bibelordet:

Johannes 8: 36  Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.

Kort etter kom jeg til å huske på den gangen jeg hadde vært opprørsk. Da var veien ikke lang til omvendelse og frihet. Jag hadde jo blitt ganske desperat. Straks forsvant den demoniske påvirkningen.


Når jeg nå ser tilbake på det som har hendt, er det nærmest utrolig at jeg ikke så hvorfor jeg var bundet. Men så blind var jeg, tydeligvis. Men så kom Sønnen, Jesus, og Han fridde meg ut! Nå behøver jeg ikke lengre skamme jeg overfor min kone eller andre kristne. Den skitne atmosfæren av skjult synd får ikke lengre herske i hos oss. Nu behøver jeg ikke frykte for å fortsette å falle i denne synden.  NÅ er jeg virkelig fri! Det kjennes vidunderlig. Takk Herre Jesus! Takk Laila! Tilgi meg alle sammen!


Harald Hæreid, Gøteborg oktober 2014