så långt jag kan erinra. Även efter jag gifte mig fortsatte jag med denna synd. Jesus sade ju: Den som ser på en kvinna för att  begära henne, har redan drivet otukt med henne i sitt hjärta. Jag provade gång efter gång att sluta. Så småningom såg jag att jag var en slav av porr. Då var jag ungefär 33 år gammal och hade kommit mitt upp i en livskris. Porr var bara en del av det hela. Jag började för allvar söka Gud. En ung kristen man sade till mig: Du kan inte leva på detta sätt och räkna dig som en kristen. Da tänkte jag: Jag kan lika väl skuta mig. Det blir helvetet i alla fall. Men.. i stället blev det till att jag lämnade mitt liv åt Jesus. Det var sista utväg, nödutgången. Med det samma hände ett mirakel: Jag blev strax befriat från porr!

Bitter Lake fugler. Källa: Wikipedia

Det började redan tidigt, troligt i tonåren,

men möjligheten kom då jag skulle ta ett mycket allvarlig beslut vidrörande mitt liv. Helt medveten sa jag till Herren: Jag vill ändå göra så här! - även om jag visste det var emot Guds vilja. Detta beslut fick jag ångra på. Typisk vad! Gud ville leda mig på de gröna gräsgångarna, men jag trodde det var grönare på andra sidan. Vad jag inte förstod den gången och genom de åren då jag åter var bunden av porr, var att min olydnad öppnade för en  demonisk attack::

1.Samuelsbok 15: 23a  Ty upproriskhet är trolldomssynd och trots är synd och avguderi.

Det tog djävulen många år att fånga mig igen,

Efter ett tag upptäckte min fru min dolde synd. Det blev hårt för henne, men hon gav inte upp våran äktenskap. Tack, käre! Jag bekände, gjorde bättring, men bakom hennes rygg föll jag på ny efter kanske ett halvår. Varje gång jag föll, kända jag mig så smutsig. Jag bad Herren om förlåt, och fick återvända till de heligas renhet. Sedan föll jag på ny. I början visade Herren mig demoner som hade attackerat mig. Herren gav mig olika varningar och tilltal. Till exempel hörde jag en gång i anden min farfar gråta från himlen över mig.. att han inte fick någon frukt av sina böner. Efter en ny sådär varning hade jag åter omvänd mig, och berättade det för min fru. Men efter några månader – kanske ett halvår - föll jag igen.

En bit  undervägs i denna tragedi fick jag en skada i ena ankeln och en sjukdom i andra underbenet. Varför? frågade jag Herren. Svaret: 1. Samuel  2: 9  Sina frommas fötter bevarar han.. Just det, jag var rättfärdig genom tron, men inte from. Jag levde icke rent. Därför hade jag tappat Herrens skydd av benen.

Det tog lång tid innan jag fullt ut förstod att porr var ett rejält hinder för min kallelse – jag hade ju en kallelse sedan länge.. Märkvärdig nog använde Herren mig i någon mån även medan jag var bunden. Jag tror dock att några vakna kristna märkte att det var nåt fel på mig. Nästan ingen sa något. Dock kände jag mig i några fall förkastad.

Avslöjandet

Ett hinder för hälsa och kallelse

Befrielsen

började alltså med att Herren bad mig vittna, sen minde han mig om detta bibelord:

Johannes 8: 36  Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria.

Kort efter kom jag ihåg den gången jag var upprorisk. Då var inte vägen lång till omvändelse och frihet. Jag hade ju blivit rätt desperat. Strax försvann det demoniska inflytandet.


När jag nu ser tillbaka på vad som hänt, er det nära till otroligt att jag inte såg varför jag var bunden. Men så blind var jag, tydligen. Men sedan kom Sonen, Jesus, och Han friade mig! Nu behöver jag inte längre skäms inför min fru eller andra kristna. Den smutsiga atmosfären av dold synd får inte längre härska i vårt hem. Nu behöver jag inte frukta för att fortsätta falla i denna synd.  NU är jag verkligen fri! Det känns underbart. Tack Herre Jesus! Förlåt mig alla tillsammans!


Harald Haereid, Göteborg oktober 2014