KRISTI LEGEME VIL ETABLERE RIKETS NYE UNDERHOLDNINGSINDUSTRI!
Et ord fra Herren gjennom Patricia King

14. juli 2009

Herren har i flere måneder talt til meg angående underholdningsindustrien og hans planer om iverksettelse av inspirerte medier og strategier. Det kommer (og har allerede begynt) en invasjon av DHÅ inspirerte underholdningsmedier som vil forvandler nasjoner og tankebaner til Hans ære. Gud reiser opp en mediehær som faktisk vil erobre mediefjellet av innflytelse over nasjonene. Jeg så denne hæren reise seg for å lage og bruke musikk, filmer, TV-programmer, websnutter, reklamer og kreative mediefestivaler.

Jeg så engler Jeg så kreativitetsengler bli løst for å holde seg nær til utvalgte redskaper. Hver dimensjon innen medier kommer til å eksplodere med kreativitet og gunst. Jeg så også englegrupper som ble utsendt for bringe inn nødvendige forsyninger og visdom for å utbre eller distribuere mediene (produktene).

En ny struktur – ikke en erstatning Gud vil fortsette å sende sitt folk inn i Hollywood for å bringe lys og liv, men Hollywood (systemet bak underholdningsindustrien inklusive mammon-, grådighets-, stolthets-, selv-opphøyelses-ånder) vil ikke bli erobret eller erstattet. Systemet vil til slutt smuldre og falle. Gud bygger en helt ny herredømme for medier som ikke er på linje med Hollywood eller det demoniske systemet som styrer dette. Det er ikke en erstatning, men noe helt nytt. Dets bygningsmann og skaper (arkitekt) er Gud. Mange kristne kommer til å motta denne åpenbaring og vil skride fram for å følge Ham,, og i løpet (prosessen) finne hverandre. Dette lauget av reformatorer kan ikke kjøpes eller selges. Hjertene deres vil være satt til side for deres Konge og ikke for deres egne hensikter. De er overgitte kar, og penger er ikke deres Gud eller deres motivasjon. Berømmelse er ikke deres lidenskap. De vil være som Davids mektige menn og gjøre det som er nødvendig for å tjene sin Konge og gi Ham det han lengter etter.

Handlingsplaner og Skriftruller fra Himmelen Gud oversender handlingsplaner og skriftruller som inneholder visdommen for å BYGGE et Gudsrikets verdifundament som vil skape et kar for disse tider. Dette gjelder ikke bare noen få, det vil være mange. Jeg så tusener av ruller bli sluppet fra Guds hånd ut av himmelen inn i hendene på de trofaste tjenestegaver som han kaller  som Han kaller. Rullene falt ned i strategiske regioner. Jeg så hundrevis av røde flekker på et kart og identifiserte helt bestemt Phoenix, Kansas City, Redding (CA), tallrike byer i Texas, Ottawa, Calgary, London, og Sydney, Australia. Det var menge andre steder. Noen virket mer fremstående enn andre, men de var for tallrike til å telles og til å identifisere deres nøyaktige beliggenheter. De var i menge land. Disse handlingsplaner og skriftruller er i ferd med å falle nå. Ånden åpenbarte for meg at denne spesielle besøkelsestid og bølge av handlingsplaner for medier begynte i September 2008- Det er mange som allerede har dem i sine hender.

En feiring, ikke en konkurranse Jeg så ledere innen medieverdenen som la sine liv ned for andre. Det fantes ingen konkurranse og hver og en ble feiret. Mange nettverk ble dannet. Visjonen var så skjønn. Hver og en tjente hverandre for å kunne få fram Kongens herlighet. Nivået for ydmykhet, velvilje, kjærlighet, kameratskap og tro ble hevet.

Kirkebygninger Jeg så kirker som ga plass til festivaler for TV-filmer, filmer,  dokumentarer, samt kunst og medier. Jeg så hvordan utseendet til mange kirkebygninger ble forandret og mediesentre skjøt opp overalt. Kirkebygninger fortsatte å huse kristen møter, men ble, i tillegg til å romme menighetsfamiliene, faktisk endret til produksjonslokaler, teatre, samt studioer for musikk, kunst og dans. Noen rommet også festivaler for film og kunst. Festivaler for kristen film og kunst sprang fram over alt. Hele samfunn /nabolag ble påvirket etter som massene strømmet inn i kirker og menighetslokaler for å se ulike former for medier.

Fler mennesker ser underholdning i kirkebygninger enn i kinolokaler. Jeg så disse sentrene springe opp i mange av byer rundt i verden. Jeg så spesielt California, New York, Texas, Oregon, Nashville og Knoxville, Arizona, New Mexico, Kansas City og region, North Carolina, Florida, Oklahoma, og Ontario, B.C., og Alberta i Canada. Jeg så London, Paris, Hong Kong, Tokyo, Singapore, og mange steder i India, Kina, Australia, Tyskland, Holland, og Sørafrika. disse sentrene var i mange steder rundt i verden og ikke begrenset til de ovennevnte. de var faktisk for tallrike til å telle eller identifisere. Det vil bli mange menighetsledere som vil motta spesielle oppdrag om å lansere prosjekter for mediebygg for å gjennomføre visjonen. Jeg så prosjekter for å øke bygningsmassen og utvidelse av eksisterende anlegg. Herren vil frigjøre store mengder forsyninger til disse prosjektene. Kristne høyskole- og universitetsområder vil også romme underholdningsmedier. 


Kinoer blir kristne Mange sekulære kinoer vil se framgangen i det Gud gjør i menigheten og vil begynne å formidle kristusinspirerte medier. Noen kinoeiere vil, på grunn av økonomiske tap, faktisk gi bort sine kinolokaler til menigheten. Disse kinolokalene vil forvandles til kirker og hus for bønn og tilbedelse så vel som til mediehus. Det kommer til å skje mange omvendelser, helbredelser og mirakler i disse helliggjordte mediehusene.

Reklamebyråer Gud kommer til å gi kristen kreative og salvet åpenbaring for reklameutvikling for gode og sunne produkter og selskaper. Disse reklamene vil bringe stor velvilje og innflytelse. Disse byrående vil lykkes men vil ikke være fokusert på ”profitten” men på ”Profeten”. De vil bli benyttet til å mette hjertene på seerne med Åndens nærvær og overbevisning.

Oppstandelser Jeg så mange mediapionerer som tidligere hadde falt ut av løpet etter å ha mistet motet og etter åndelig kamp og som nå reiste seg i oppstandelseskraft og fullførte sitt oppdrag. De var forløpere for det som bryter gjennom. Deres belønning er for hånden.

Medieforbedere En eksponensiell økning av medieforbedere bryter fram. Jeg så dem i visjonen. De var utholdende og menge ba i minst 6-8 timer om gangen. De var oppe natt som dag. Forbedere som har bedt i mange år vil få se belønningen for sitt strev. Flere forbedere vil slutte seg til dem. Nye bønne-sammenslutninger med spesielle medieoppgaver vill også reise seg i nasjonene for en tid som denne.

Musikkeksplosjon Ny Gud-inspirert musikk er i ferd med å bryte ut synlig med ledsagende koreografi og dramatiske uttrykk. Kristne plateartister som ikke vil bøye sine knær for kjødets lyster eller verden og komme fram i lyset og vinne stor gunst hos massene. Mange vil følge deres eksempel på gudsfrykt. Mange kirkebygninger vilromme innspillings-studioer som vil føde salvet tilbedelses- og underholdnings-musikk for menigheten og verden.

Gud gjør det NÅ Jeg snakket nylig med Darren Wilson (produsent for Finger of God og Furious Love).Han nevnte en klar nedlasting (download) han mottok fra Herren angående kirker brukt som kinolokaler, noe som ville fremme distribusjonen av familieunderholdning samt kristne dokumentarer og filmer. Han forklarte hvordan Gud skulle bruke kirkebygninger til å velsigne hele distrikter på denne måten. Jeg hadde også hørt om en lignende innsikt fra en artikkel som Sondra Martin hadde sendt til vårt kontor i løpet av siste måned. Gud er i gang. Mange mottar visjonen, vitnesbyrdet, og bekreftelsen. Mange mottar allerede sine oppgaver og planer for denne time. La oss bevege oss framover. Dette er tiden.Guds hær reiser seg!

Bli med i vår bønnegruppe. Gjennom profeti gitt av James Goll i juni 2009 har vi fått i oppdrag av Herren å reise opp 777 medieforbedere via epost. Om du ønsker å slutte deg til denne gruppen så kan du skrive til mediaprayer@xpmedia.com.


Det vil komme mer..

Patricia King - forkynner og profetinne