Dette har jeg visst fra jeg var nyfrelst, altså fra ca. 1980. Aril Edvardsen, Ungdom i Oppdrag og enkelte andre var tidlige ute med kristen TV. I 1984 var jeg med og hjalp Hans Bratterud å starte den første kristne europeiske TV-kanalen. Den ble kringkastet via satellitt, på ledig tid på fransk TV5. Senere ble det lokal-TV, og deretter regionale kristne sendinger på ledig tid på NRK2 i de større byene. Endelig kom TV visjon Norge fra 2003.

Det har hele tiden vært sterk kritikk mot kvaliteten av disse kristne programmene. Mange har vært preget av den enkelte forkynner, som har sett TV som en vidtrekkende talerstol. Det har også vist seg vanskelig å finansiere sendingene, og de stadige påminnelsene om økonomien har blitt kritisert.


Samtidig har TV Inter, med Hans Svartdal som programleder, hatt et stort publikum på TV2. Disse programmene har hatt en lav profil, men har nok likevel hatt stor betydning. Endelig har Svein Magne Pedersen som ved et mirakel sluppet til og fått bedt for syke på et nasjonalt debattprogram. Det ble en overveldende telefonstorm og mange meldte om helbredelse.  Alt dette er historie, men nå forestår det noe nytt.

 

Vi skal overta TV og andre medier!

Den 7. juli 2009 lanserte jeg ideen om et TV-Rike, et samlet norsk fremstøt for å dramatisk øke innflytelsen av kristen TV. 1 uke senere, 14. juli, kom den kvinnelige profeten Patricia King med et budskap om at vi kristne skal overta og dominere underholdningsindustrien. Det får man kalle et interessant sammentreff.

Tiden er kommet da TV og mediene ikke bare skal brukes for å fremme den enkelte stjernepredikant og dennes forkynnelse, men som et voldsomt slagkraftig middel for å vinne store deler av menneskeheten for Gud. Første gang jeg så dette var da jeg besøkte CBN (Pat Robertson) i Virginia Beach i 1982. Der så jeg hvordan de på 1/2 time på direkten spilte inn en episode av serien "Another Life", som ble støttet av verdens største vaskemiddel-produsent Proctor & Gamble. Derav navnet såpeopera. Serien skildret en kristen familie og var et  for det meste forsiktige vitnesbyrd om evangeliet.


I de senere årene har det på vanlige TV-kanaler i Norden gått en serie som på norsk heter Engler i blant oss. Denne ble produsert av CBS i USA og trakk i flere år ca. 14% av seerne. Etter at en antikristen produsent laget den første episoden, ble ansvaret overtatt av en Martha Williamson, en sterk kristen.  Serien handler om engler som løser menneskers problemer. The Passion of Christ er et annet eksempel på at det er mulig å trekke et stort publikum til kristen film.


Det som behøves er først og fremst arbeidere. Det merkelige er at en meget stor andel av TV-teknikerne i dette landet kommer fra kristne miljøer. Mange lærte sin ABC innen video i menigheten. Nå er de en kolossal ressurs, etter årevis med opplæring innen verdslig TV. Dessuten er det jo vi som har den Hellige Ånd. Hele Guds skaperkraft står til vår rådighet. Det er bare å gjøre det! Mer.

Et nytt gjennombrudd for kristen TV og for mediene!

Ny kristen TV-kanal


 

TV for kampens og krigens dag

Gud har spart opp snø (Guds herlighet) og hagl til kampens og krigens dag. Job. 38,22-23. Han har spart de beste TV-programmene, den guddommelig fengslende underholdningen, til vår tid. Se video.


HollywoodHollywood har blitt symbolet på den innflytelsesrike underholdningsindustrien i USA. Store deler av verdens befolkning har blitt påvirket ved hjelpe av filmer, Tv-programmer osv. med mer eller mindre spekulativt innhold. Dette har bidratt til å rive ned samfunnsmoralen og oppløse familiene.


Internett, dataspill, musikk

  1. -Youtube er et eksempel på den veldige interessen for videoer av alle slag.

  2. -Store deler av internett brukes til porno. I Norge er størstedelen av den unge befolkningen mer eller mindre bundet av porno.

  3. -Mange millioner mennesker er slaver av dataspill.

  4. -Mye av ungdomsmusikken er åpenlyst demonisk.


Teater, opera

I mange år har teater osv. vært bevisst brukt som middel til å rive ned det bestående samfunnet.


Guds Rike tar over!

Nå er tiden inne. Herren Gud skal ta over mesteparten av underholdnings-industrien. Mer.