Om Jesus 
 

Guds plan med familien var å lage et bilde av seg selv, av Gud, eller rettere av forholdet mellom Gud Fader, Sønnen Jesus og Den Hellige Ånd (DHÅ): Og Gud skapte mennesket i sitt billede, i Guds billede skapte han det; til mann og kvinne skapte han dem. Kvinnen er en gave til mannen så han ikke skulle kjenne seg ensom. På samme måte er menigheten en gave til Sønnen Jesus for at han ikke skulle være ensom. Derfor er Guds plan for menneskene at de skal bli likeverdige partnere med Jesus, som en kvinne er likeverdig, men noe forskjellig fra mannen.

Altfor mange av oss kristne har syndet ved at vi har skilt oss fra vår ektefelle. Jeg er en av dem som har fått lide på grunn av dette. Vi har dekket våre klær med vold, sier Malakias 2,16. Derfor står det i samme bibelverset: "jeg hater skilsmisse, sier Herren". Noen mener at skilsmisse er en større synd enn homofili. Hvorfor? Fordi gjennom foreningen i ekteskapet (samleiet) smeltes to mennesker sammen til ett. En skilsmisse river dem fra hverandre, og det er smertefullt, som en voldshandling.


Omvend dere og tro på evangeliet! Tro på Den Gud som gjorde de to til ett og rev ned gjerdets skillevegg, fiendskapet. Ef. 2,14. Men så har vi da også all nådes Gud(1P 5,10)! Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. 1Joh. 1,9


Bibelen er rettesnor for ekteskapet, for det rene, normale samlivet. Livsvarig troskap. Det er oppnåelig! Det går an å leve slik! Det gir en stor tilfredsstillelse, glede, harmoni, å leve i stadig troskap og enhet med et menneske av det annet kjønn. Det er det menneskene er skapt til, derfor er det ikke vanskelig. Djevelen prøver å ødelegge, men Han som er i oss er større enn han som er i verden! Er det for sent? Nei, det er aldri for sent. Herren gir liv av døde. Han reiser opp den som ingenting er. Han setter fri!


Selv om Stortingets rasering av ekteskapsloven har ødelagt for det normale ekteskapet, kan Guds ordning ikke rokkes: Guds faste grunnvoll står og har dette segl: Herren kjenner sine” (2. Tim 2.19). Husk at det bare er noen få generasjoner siden alle ekteskap ble inngått i kirken, uten innblanding av staten. Dette spørsmålet er for tiden (høsten 2009) oppe til drøftelse inne kristne menigheter og organisasjoner.

Det fins en løsning som følger Guds Ord. Her gjelder det bare å finne praktiske ordninger som fungerer i samfunnet. Kanskje det igjen blir som før, at vi kristne blir toneangivende? Jeg tror at om lærer oss kunsten å stå sammen, og å adlyde Den Hellige Ånd, kan ingen demon i helvete seire over oss. Jesus sa det slik i Mt. 16,18: Og jeg sier deg: Du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.


For at familien og det normale samlivet skal kunne gjenreises, behøves det et veldig gjennombrudd av Guds Ånd over landet, og en sterk satsing på opplæring i samliv og barneoppdragelse. La oss be!

Familie og samliv, dine fotspor i livet

Hebreerbrevet 2,14: Siden barna er av kjøtt og blod, måtte også han fullt ut bli som dem. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som har dødens makt, det er djevelen.


Djevelen er beseiret

  1. -Gjennom døden gjorde Jesus slutt på djevelens makt. Han knuste slangens hode, som Gud selv profeterte i 1Mos. 3,15.


Begravet med Kristus

Gjennom dåpen ble du begravet med Jesus. Skal du la syndelivet stå opp igjen fra de døde ved å fortsette å synde? Drep da kjøttets gjerninger! Rom. 6,4. Om du ikke er virkelig døpt, på rett vis, så la det skje!