ligaer.no Kampsaker!../Websted/Hjem.htmlshapeimage_1_link_0
 
 

På 1970-tallet begynte det å bli vanlig med abort i noen av nabolandene. Gravide jenter reiste til England og kom tilbake tomme i sitt indre. Men mange av dem bar på en livslang skyldfølelse. Det er ikke bare å få endret abortloven. Vi må vinne folkemeningen.

 

Mannen i gata skal hate abort og elske barn!

Nedlastinger

  1. -Bok: MEN HOMOPRESTEN  OMVENDTE SEG IKKE - etter flere advarsler.


Bli frelst, reddet!
Jesus lever! Han sier:
"Jeg er oppstandelsen og Livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg." Joh. 11,25+ 14,6. Du blir frelst ved å tro at Jesus Døde for våre synder og ble reist opp ved Faderens veldige kraft. Dernest må du bekjenne (si) at Jesus er  Herre. Rom 11.9-10. Ønsker du i dag å bli en annen skapning, da ta kontakt!


Lenkesamling

Først siden til Ludvig  Nessa, en fin kristen bror jeg har hatt mye kontakt med. Menigheten til Ole Fredrik Steen her i Bergen: Victory. Menigheten vi går i: Credokirken (tidligere Levende Ord), En side med utrolig mye om menigheter og organisasjoner: perleporten.no. Videre: Avisen Norge idag. Abort mv: Menneskeverd. Reidar Paulsen leder nettverket Doulos. En amerikansk side med sterkt politisk engasjement: Worldnetdaily. Min venn Ole Fredrik Steen om Sannhet kontra løgn.Sunn kontra usunn familie: Mor Far Barn.
Efrat, en Israelsk organisasjon som hjelper gravide til å ikke ta abort. I Bergen ble jeg kjent med radiomannen og forkynneren Bjørn Ove Clausen. Eller hva med ei svart dame som var lesbisk, men er kommet løs! Jesus kom for å sette fanger i frihet!  Du behøver undervisning. Prøv denne: Kenneth Copeland.

Samliv

Gjennom en massiv demonisk påvirkning, godt assistert av opprørsk musikk, dårlige filmer, TV, litteratur, osv. ble folkemeningen i store deler av verden dreid bort fra det enkle og sunne livet med stabile familier bygd på livsvarige ekteskap. Dermed var det også duket for homofili og andre seksuelle avvik, abort, antikristen overtakelse av skolene, universitetene osv. Den grunnleggende årsaken til dette var at menighetene ble passive og innadvendte. Bønnelivet sluknet.


Vi står nå foran en gjenoppliving av menighetene, noe som igjen vil medføre en ny reformasjon, hvor det viktigste punktet er gjenreisningen av familien. Ekteskapet med mor og far i sentrum, livsvarig troskap, lydige barn, omfattende kristen innflytelse i skolene.


Herren vil at vi skal ta opp mange samfunnsmessig viktige temaer. Men viktigst av alt er å bygge Guds levende menighet. Gjennom 2 drømmer har Herren vist meg forskjellen mellom en død og en levende menighet. Se Horehuset lenger nede på denne siden, og se en annen side med drømmen om aktivitetshuset. Den siste drømmen skildrer en levende Guds menighet.

Ut fra Guds ord, og fra hva Herren har stadfestet for meg og andre gjennom åpenbaring, ønsker han å sende en helt enormt stor vekkelse, en bølge, ja som en brottsjø av Guds herlighet. Denne vekkelsen vil føre til at svært mange blir frelst, og til store omveltninger i samfunnet. Det er dette vi kristne må forberede oss til.

Venstre: Livets Rett, beskytt!                                  Høyre: Protest mot homoekteskap, Oslo

Den homofile forkjemperen for de pedofile, pastor Joseph Doucé, ble 19. juli 1990 ført vekk av ukjente menn som identifiserte seg som politimenn. På den tiden var han overvåket av det franske hemmelige politi - Renseignements Généraux. Han ble myrdet og det nakne liket ble i oktober 1990 funnet sterkt dekomponert i Rambouilletskogen, et stykke sørvest for Paris.Hvem sto bak drapet? Hvorfor? 20 år har gått. Nå blir hemmeligheten avslørt i boka
MEN HOMOPRESTEN OMVENDTE SEG IKKE etter flere advarsler -  opplevelser 1976 - 1990, av Harald Hæreid. Han skriver: Jeg vet hvem som egentlig sto bak drapet: Gud. Jeg vet også at han på forhånd ble advart. Av meg! Forgjeves.
Andre og utvidede versjon av boka er klar og kan leses gratis (foreløpig)
herfra. Eller last ned hele boka i formatet MS Word. Boka viser hvordan Gud beseirer djevelen. Inspirasjon for åndskampen - og en advarsel til Guds fiender!
 
Drapet ble slått stort opp i den norske avisa
Dagbladet den 16. november 1990.

 

De som er med oss er flere enn de som er mot!

Mange kristne er nedslåtte og mismodige nå for tiden. Alt går jo nedover, mener de. Andre ser lyset i tunnellen: De ser en vekkelse i emning, de ser at noe begynner å skje! Profeten Elisa hadde en tjener som begynte å bli engstelig, for en hær med hester og vogner omringet byen. Da sa Elisa: Vær ikke redd! De som er med oss er flere enn de som er med fienden. Herren åpnet tjenerens øyne så han fikk se at fjellet var fullt av glødende hester og vogner rundt profeten Elisa.

Vi har flere engler! 2Kg. 6,16

2Krøn7,14: Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender om fra sin onde ferd, så vil jeg høre i himmelen, tilgi folkets synder og lege deres land.

Det er ingen tvil om at Herren hører bønn. En dame i Bergen har tatt initiativ til en bønnegruppe for ved bønn å kjempe mot fosterdrap.

Kunne du også tenke deg å starte en bønnegruppe, for å be mot abort? Ta gjerne kontakt om du trenger inspirasjon til å komme i gang. Be Herren kalle mennesker til å kjempe for barnas rett til å leve!
Be Herren vise hvordan den enkelte og fellesskapet bør gå fram for å redde flest mulig mennesker.


Lag et drama, en video, en bok, et dikt, hva som helst. Vær kreativ! Jeg går med en medaljong, et lite relieff av et foster, rundt halsen. Om du vil, kan du få en slik av meg for kr. 150 + forsendelse.


Har du ideer? Har du kamera og annet utstyr for video? Du kan legge det ut på Youtube. Om du er mer profesjonell, så kan vi kanskje samarbeide? Har du en skuespiller, en produsent, en manusforfatter e.l. i magen?


I Bergen har vi startet Foreningen Livets Rett. Foreningen har et telefonnummer for deg som er gravid og behøver støtte: 98649037. Hei! Dette er en fin utfordring. Vi kristne kan ta oss av de gravide, hjelpe til med barnepass, bolig, osv.

Mot fosterdrap: Bønn, videoer, vitnesbyrd, markeringer

HOMOFILI, SADOMASOCHISME, PEDOFILI MV.

Bok: MEN HOMOPRESTEN OMVENDTE SEG IKKE
- etter flere advarsler

Dessverre har alle slags perverse holdninger og handlinger blitt akseptert av store deler av samfunnet i de senere årene. Det har  faktisk blitt nærmest forbudt å kritisere folk på grunn av deres seksuelle legning, som det gjerne kalles. Heldigvis er det tillatt å bruke bibelen og bibelske argumenter, fremdeles. Jeg for min del er ikke et øyeblikk i tvil om at homofili er synd. Det er ikke en medfødt legning, noe med genene. Dette er ikke noe annet enn homofil propaganda. Bibelen sier noe annet, se Rom. 1, 18-32. Der står det at fordi menneskene vender seg bort fra den eneste sanne Gud, overga Gud dem til skammelige lidenskaper, slik som homofili. Homofili er altså synd (skammelig lidenskap) og kan kureres ved at den homofile omvender seg, så Gud kan gripe inn med sin mirakelkraft. .


En annen ting er at det som er på moten nå, er å påstå at de unge selv kan velge om de vil bli homoseksuelle eller heteroseksuelle (normale). Det de vil oppnå er at de unge skal eksperimentere med ulike former for sex, slik at flere "velger" å bli homo, lesbisk, osv. En slik holdning kan lett medføre at flere for eksempel blir sadister. Hvordan dette kan føre til en ødeleggende samfunnsutvikling skildrer bibelen i historien om Sodoma 1Mos. 18 + 19. Et lignende bibelsk eksempel har vi i Dommernes bok, kap. 19- 21, som skildrer hvordan innbyggerne i den israelske byen Gibea på en fullstendig pervers måte misbrukte og drepte en ung kvinne. Dette førte til et smertefullt innbyrdes oppgjør i Israel hvor nesten en hel stamme ble utryddet.


Harald Hæreid har skrevet en bok om homofili. Høydepunktet i boka er hvordan Gud griper inn for å  bremse de homofiles og pedofiles fremstøt i Europa, noe som fører til det mystiske drapet på en kjent homoprest i Paris i 1990. Se nedenfor.