Jakobs brev 5, 16b-18 sier: Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye. 17 Elia var et menneske under samme kår som vi. Han ba inderlig om at det ikke måtte regne, og i tre år og seks måneder falt det ikke regn på jorden. 18 Så ba han på ny, og da ga himmelen regn, og jorden bar igjen grøde. Videre sier ordet: Dere får ikke fordi dere ikke ber.. Jak4,1b.


Jeg har lenge sett at vi kristne har et medansvar for det som foregår i samfunnet. Husk hvordan Josef og Daniel ble statsmenn av dimensjoner, og hvordan Johannes døperen irettesatte kong Herodes (men Johannes ble et hode kortere). Faktisk sier ordet i Ef.1,22-23: Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, ga han til kirken, 23 som er Kristi kropp, fylt av ham som fyller alt i alle. Siden Jesus har alt under sine føtter, og vi er hans kropp, må vel vi også ha noe under vår fot, eller? Spørsmålet er om vi skjønner hvilket ansvar vi har, og lever, ber og handler deretter.


I ca. 1991 var jeg med på en protestmarsj mot abort (Ja Till Livet) i Stockholm. Vi var flere tusen demonstranter. I 2008 var jeg med på en protestmarsj mot abort i Oslo (abort.no). Vi var ca. 10-15 personer. Hva har hendt? De kristne har gitt opp, og står dessuten splittet.
(Senere: Men høsten 2009 ser det ut til å vende, i alle fall i Bergen).


Da Gazakrigen vinteren 2008-9 ebbet ut, tenkte jeg: Dette var skritt nr. 1 i det nye Gud gjør nå.  Hva blir skritt nr 2, spurte jeg Herren. Mon det kan være abort? I de siste få årene, og spesielt de siste månedene har i det minste deler av Guds folk begynt å våkne opp. Stadig hører jeg om bønnemøter. Guds folk har begynt å be igjen, etter frafallets tider. Dette er lovende. Snart skjer det noe konkret, også med fosterdrapene.


Ønsker du å gjøre noe selv? Se abortligaen. Se også Livets Rett.

Vi kristne er medansvarlige for ca. 500.000 fosterdrap

Mer stoff:

U-inn = Hva abort betyr

Abortliga = Gjør noe!

Fosterpillen = Bær denne!

Vitnesbyrd


Tidslinje kilde

 1. -1902: Forbudt å drepe foster

 2. -1915: Kampen for fri abort begynner

 3. -1918: 227 legale aborter v. Ullevål sykehus

 4. -207.000 skriver under på protest mot lovforslag om fri abort

 5. -1960: Abort tillates hvis nemnd av leger godtar

 6. -1974: 15.000 lovlige aborter

 7. -1969: Arbeiderpartiet programfester selvbestemt abort

 8. -1974: 610.000 protester mot selvbestemt abort!!!

 9. -1975: Forslag mot selvbestemt abort ble avvist med en stemmes overvekt

 10. -1978: Lov om selvbestemt abort vedtas av Stortinget

 11. -1978: Biskop Per Lønning går av i protest

 12. -2008: Ca. 12 personer i tog mot abort i Oslo

Kristne forlot AP

Da abortloven kom hadde jeg kontor i daværende Forbruker- og administrasjons-departementet. De fleste kollegene var politisk aktive på venstresiden (!). En sa at mange kristne medlemmer av Arbeiderpartiet ringte gråtende til partikontoret og meldte seg ut på grunn av abortsaken.

Land! Land! Land! Hør Herrens lov!

Abort er drap! Drap er mot de ti bud! Mens Norge var en gudfryktig nasjon ble fosterdrap straffet med fengsel. Nå får de gravide aborten utført gratis, betalt av det offentlige. Guds ord sier om dette: Rettferd løfter et folk, men synd er en skam for folkene.

Vi dreper våre egne!

Da Kain drepte Abel, sa Herren til Kain: Røsten av din brors blod roper til meg fra jorden! Nå skal du være bannlyst fra den jord som åpnet sin munn og tok imot din brors blod fra din hånd.
Fosternes blod roper!
Bønner eller ødeleggelse?

De kristnes bønner holder dette landet oppe. Gud har spart Norge fra ulykker, uvær, jordskjelv, hungersnød, krig, pest, økonomisk ødeleggelse. De kristnes innflytelse har minsket. Vil da ulykken for alvor begynne å ramme Norge?

Bønn mot fosterdrap, flere damer med stor mage?

2Krøn7,14: Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender om fra sin onde ferd, så vil jeg høre i himmelen, tilgi folkets synder og lege deres land.

Det er ingen tvil om at Herren hører bønn. En dame i Bergen har tatt initiativ til en bønnegruppe for ved bønn å kjempe mot fosterdrap. Enkelte påstår at antallet synlig gravide kvinner i Bergen nå (2009) er høyere enn før. La oss forvente slike resultater, ja be om dette!

Kunne du også tenke deg å starte en bønnegruppe, for å be mot abort? Ta gjerne kontakt om du trenger inspirasjon til å komme i gang. Be Herren kalle mennesker til å kjempe for barnas rett til å leve!
Be Herren vise hvordan den enkelte og fellesskapet bør gå fram for å redde flest mulig mennesker.

U-inn, abortliga, fosterpille, vitnesbyrd

Hvert år omkommer ca. 14.000 fostre i mors liv, de fleste før de rekker å bli 12 uker gamle. Dette er en enorm tragedie av ufattelig dybde, for de det gjelder, spesielt for moren, og dernest for hele samfunnet. Aborten er hovedårsaken til mangelen på arbeidskraft i eldreomsorgen og ellers i arbeidslivet.. Klikk på en av de 3 følgende linkene:


U-inn = Hva abort betyr for den enkelte

Abortliga = Gud gir oss ansvaret

Fosterpillen = En protest mot abort. Bær denne enkle medaljongen!

Vitnesbyrd = Gode og dårlige erfaringer


Du kan få kjøpt en medaljong ("fosterpille") av finér som du kan bære godt synlig om du vil. Den er ca 5 cm diameter, av finér, med bilde av et ca. 10-12 uker gammelt foster. Du kan også støtte ligaer.no. Ta kontakt.