ligaer.no Mobiliseringhttp://ligaer.no/Websted/hjem.htmlshapeimage_1_link_0
 
 

Snart bare offerkjøtt på spisestedene?

Glassmaleri av Guds lam, også kalt "vårt påskelam", som er slaktet, 1Kor. 5,7. Gud ofret et fullkoment menneske, sin egen sønn. Hva skal vi da med dyreoffer?

Muslimene kan ikke akseptere at en og samme stekepanne eller ovn brukes til både haram kjøtt (forbudt), slik som gris, hest mv., og til halal kjøtt. Dermed må et spisested bestemme seg for om det vil servere bare halal eller ikke. I Storbritannia og i Canada skal noen store kjeder ha gått over til å servere bare halal til alle kunder. Etter som dette blir kjent, må de kristne ifølge Ap 15,29 og Paulus i 1Kor 10,28 slutte å spise kjøtt på slike steder. Hvis muslimenes ekspansjon fortsetter, kan dette skjer i stor stil i Norge.

Etter tiltale fra Herren har jeg begynt å arbeide for å avdekke og hindre denne avgudsdyrkelsen. Som et ledd i dette vil jeg lage en serie TV-programmer. Et første skritt for å informere de kristne om problemet generelt kan du altså nå se på youtube ( http://www.youtube.com/watch?v=UzilpnP_edo ) . Dernest vil programmene vise hva som egentlig foregår på butikker og spisesteder – særlig de som drives av muslimer. Hvis det viser seg at svært mange av spisestedene serverer bare halal, uten å informere nordmennene, må vi kristne reise oss mot dette. Vi må slutte å spise på slike steder. Det skulle være nok til at de får problemer. Dernest bør vi informere de brede lag av ikke troende men religiøse nordmenn.


Hva er vårt mål ? I det aller minste bør muslimene opplyse oss andre om matrettene de selger. Dette er viktig ikke bare for oss, men for andre grupperinger, som for eksempel sikher. Dernest bør vi få muslimske spisesteder til å slutte å servere halal på spisesteder, eller å gi oss kristne et alternativ, slik som kebab fra kjøtt som IKKE er ofret til Allah.

Undervisning og evangelisering

Herrens tiltale: Hedensk offerkjøtt

Dette framstøtet kan føre til dialog eller konfrontasjon med muslimene og andre. Vi må være forberedt til å forsvare vår tro. Hvorfor kan vi fritt spise svinekjøtt? Hvorfor er det ikke nødvendig for oss å ofre kjøttet vi spiser, eller noen annen mat? Har du tenkt over dette? Det er nødvendig med informasjon og undervisning. Noen aktuelle bibelsteder:

Ap 10:15 Og det kom atter en røst, for annen gang, til ham: Det som Gud har renset, det må ikke du gjøre til urent .

1Ko 5:7 Rens derfor ut den gamle surdeigen, så dere kan være ny deig, likesom dere er usyrede! for vårt påskelam er jo slaktet : Kristus.

Tit 1:15 Alt er rent for de rene; men for de urene og vantro er intet rent; både deres sinn og deres samvittighet er urene.

 

Vi kan for eksempel si til muslimene: Hvorfor ofrer dere dyr? Gud har ofret det fullkomne offeret, det fullkomne mennesket Jesus. Jesus er halal, han er hellig og ren. Vi spiser halal Jesus i nattverden, i form av brød og vin. Det gjør vi for å minnes det fullkomne offeret.

Denne saken kan samle de ekte kristne i dette landet til et felles fremstøt. Da behøver vi hjelp til å spre denne informasjonen raskt og effektivt til: Menigheter, nettsider, organisasjoner, aviser, TV-stasjoner, radiostasjoner, skoler osv. Send oss gjerne adresselister! Dette blir en anledning til å slå i bordet og gjenerobre mediene for alvor! Altså: SEND VIDERE!

Ditt bidrag