ligaer.no Mobilisering i Guds Rike!../Websted/Hjem.htmlshapeimage_1_link_0
 

Surdeig 

Menigheten skal gjenreises

I Ap. Gj. 3,21: (Jesus) som himmelen skal romme inntil de tider da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av.

Dette er et meget viktig bibelsted. Det at himmelen skal romme Jesus, betyr jo at han ikke skal komme hit ned til jorda før alt blir gjenopprettet. Gjenopprette hva? Det må jo gjelde Guds plan om å fylle hele jorda med mennesker som er bilder av han selv, se 1Mos. 1, 26-28, og sammenlign med Matt. 28, 18-20, misjonsbefalingen. Merk spesielt v. 19 hvor Jesus befaler at hele folkeslag, faktisk alle folkeslag, skal gjøres til disipler.  (Spørsmål: Hvordan skal dette gå til? Joda, les Apostlenes gjerninger (hvordan vinne mennesker), les Åpenbaringsboka mv (dommen over jordas befolkning) en gang til! Det må videre innebære at vi alle vokser opp til manns modenhet som kristne, se Ef. 4,11-16. Først når misjonsbefalingen er oppfylt, kommer Jesus tilbake.


For at dette skal skje, må det skje en voldsom opprensking i og gjenoppbygging av menighetene. Guds fulle og hele plan for menighetene må bli realisert! Dette er spennende! Først må skjøgekirken, horekirken, falle. Men merk at denne hora, Babylon, er noe annet enn de fleste gjerne tror. Se siden om "Horehuset". Se motstykket, aktivitetshuset, en levende Guds menighet! Her er Guds plan for menigheten skildret billedlig.

Jeg tror at den store innhøstingen av sjeler (se for eksempel Åp. 14, de 3 engelene) først vil komme når Gud har fått reist opp et nettverk av brennende, overgitte kristne som dekker hele jorda. I dette nettverket må det finnes apostler og profeter, foruten evangelister, hyrder (gjetere), lærere, ja alle slags tjenester. Det må ha vært dette nettet Jesus tenkte på da han sa til fiskeren Peter at han skulle bli en menneskefisker. Peter måtte legge fra seg garnet sitt, og lære seg å bruke Jesus sitt garn eller nettverk.


Flere andre bibelsteder peker mot en markert maktovertakelse før Jesus kommer tilbake. Eksempel Salme 110,1 Herren sier til min herre:

        «Sett deg ved min høyre hånd

        til jeg får lagt dine fiender

        som skammel for dine føtter!»

Jesus rikker seg altså ikke fra himmelen før fiendene ligger under Jesu føtter. (Men han kan vel komme på noen snarvisitter, mer usynlig). Et annet eksempel: Surdeigen, altså, inntil alt er gjennomsyret: Matt. 13,33: Enda en lignelse fortalte han dem: «Himmelriket er likt en surdeig som en kvinne la inn i tre mål mel, så det hele til slutt var gjennomsyret.»

Guds rike vil fortsette å vokse fram til hele jorda er underlagt Guds rike. Hva er Guds Rike? Det består ikke i Ord, men i Kraft. Jesus viste oss i Fadervår at vi alle bør be om at  Guds Rike kommer fra himmelen ned til Jorda. Det kommer til å bety et enormt maktskifte i åndeverdenen. I det naturlige vil vi se en ny reformasjon, mye sterkere enn noensinne.


Hva da med Antikrist, sier du kanskje? Vel, han kommer. Men Jesus sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Antikrist får bare en begrenset makt i en begrenset, kort periode. Guds Rike består til evig tid. Et bibelsted til, fra Daniel 2,44-45 i samband med det gudebildet kong Nebukadnesar så. Gudebildet er et bilde på verdensrikene:


44 Men på den tid da disse kongene rår, skal himmelens Gud opprette et rike som aldri i evighet går til grunne. Det riket skal ikke gå over til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det bestå i evighet. 45 Du så jo at en stein ble revet løs fra fjellet, men ikke av menneskehender, og den knuste jernet, kobberet, leiren, sølvet og gullet. Den store Gud har nå kunngjort kongen det som heretter skal skje. Drømmen er sann, og tydningen er pålitelig.»


Merk at det er steinen, ikke den usynlige hånden, som knuser gudebildet. Det må bety at Gud vil bruke menigheten (=steinen) til å knuse djevelens rike. Nok et viktig bibelsted:

Luk. 10,17 De syttito kom glade tilbake og sa: «Herre, til og med de onde åndene er lydige når vi nevner ditt navn!» 18 Da sa han til dem: «Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn.


Mens disiplene gleder seg over seieren over demonnene, kommenterer Jesus tørt: Jeg så Satan falle. Ja, dess flere demoner vi kaster ut, og flere mennesker vi vinner, dess lavere faller djevelen. For mange år tilbake så jeg dette i et syn. Jeg så en stjerne falle fra høyre mot venstre. Den falt i sikksakkform, og fulgte banen til et lyn. Djevelen faller fra himmelen og er på vei til avgrunnen.


For at menigheten skal kunne reise seg i all sin skjønnhet og kraft, er det viktig at den rette grunnvollen er lagt. Det kan bare apostlene og profetene gjøre: Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen. Ef. 2,20. Mer.

Bibelen omtaler flere ganger surdeig. Surdeigen har helt spesielle egenskaper. Det kommer av at den inneholder en blanding av gjær og av melkesyre-bakterier e.l. Melkesyrebakteriene gjør at deigen blir sur. Det beskytter mot angrep av fremmede bakterier. Dermed får også surdeigen en enestående evne til å overleve, og til å livne til straks det kommer nok næring (mel), vann og passe temperatur. I tillegg har den godt av å bli knadd, og av å hvile. Et fantastisk bilde på Guds rike!


Bønnemøter

Mange kristne har ikke har ikke opplevd samfunnet med  Faderen og hans sønn Jesus Kristus. Bønnemøter er tingen! Prøv å få kontakt med noen som virker i "nådens og bønnens ånd".


Bli frelst, reddet!
Jesus lever! Han sier:
"Jeg er oppstandelsen og Livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg." Joh. 11,25+ 14,6. Du blir frelst ved å tro at Jesus Døde for våre synder og ble reist opp ved Faderens veldige kraft. Dernest må du bekjenne (si) at Jesus er  Herre. Rom 11.9-10. Ønsker du i dag å bli en annen skapning, da ta kontakt!